100 KZT

паывп

1 неделя

1 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Жай бөлшектің негізгі қасиеті

2020-11-11 18:00

Жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиетін қолдану мен жай бөлшекті жаңа бөлімге келтіру

2 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

2020-11-13 18:00

Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

2 неделя

3 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Жай бөлшектерді косу және азайту

2020-11-16 18:00

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау.

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау.

4 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту

2020-11-18 18:00

Натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау.

Аралас сандарды қосу және азайтуды орындау.

5 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту

2020-11-20 18:00

Натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау.

Аралас сандарды қосу және азайтуды орындау.

3 неделя

6 Сабақ. БӨЛШЕКТЕР. Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту

2020-11-23 18:00

Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту